Pozůstalosti

JUDr. Sylva Kotrbová je na základě rozvrhu práce pověřována Obvodním soudem pro Prahu 9, aby jako soudní komisař jménem soudu projednávala pozůstalostní řízení po osobách, které:

  1. měly poslední evidovaný trvalý pobyt na území obvodu Prahy 9 a;
  2. se narodily 25. – 30. dne v měsíci a 31.8., 31.10 a 31.12 každého roku.

Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., Ministerstva spravedlnosti.

Tyto služby poskytuje notářská kancelář pouze na objednání.

Dokumenty ke stažení