Notářské služby

JUDr. Sylva Kotrbová poskytuje veškeré služby dle zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu. Jedná se o:

 • Převody nemovitostí
 • Notářské úschovy
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • Pořízení pro případ smrti
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • Ověřování a osvědčování
 • Obchodní korporace; zápis notářem do veřejných rejstříků
 • Pozůstalost
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy
 • Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Nadace a nadační fondy
 • Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti
 • Svěřenský fond
 • Společenství vlastníků jednotek

Tyto služby jsou poskytovány v úředních hodinách pouze po předchozím objednání.